Multiclima.bg – стоплете дома си с термопомпи на ниска цена

Ако сте любители на природата, интересувате се от екология и сте силно опасени, че в най-скоро време самите ние ще опустошим планетата си, то Вие се здраво мислещ човек! В днешно време технологиите се усъвършенстват все повече и повече с укорени темпове и иновативните техники за отопление са свързани с пестене на земните запаси на фосилни горива и се търсят алтернативни енергийни източници и методи за извличане на възобновяема енергия. За момента използването на термопомпи и слънчеви панели за битова гореща вода реално са най – евтините и достъпни средства за оползотворяване на възобновяема енергия.

А Вие знаете ли какво представляват термопомпите и защо са толкова безопасни за околната среда? Чували ли сте за геотермална енергия и геотермални системи?

Multiclima.bg - стоплете дома си с термопомпи на ниска цена

В тази статия ще Ви разкрием някои любопитни факти за екологията и начините, посредством които се отопляваме, и как те вредят на планетата ни.

На територията на Multiclima.bg ще намерите отговорите на много от тези въпроси, но тук накратко ще Ви резюмираме какво означават тези понятия. МУЛТИКЛИМА ЕООД е инженерингова фирма в областта на отоплението, климатизацията, екологичните енергоспестяващи системи. Фирмата води началото си от 1991 г. и за над 27-годишната си история е реализирала успешно стотици престижни обекти у нас.

Геотермия е дял от геофизиката, изучаващ източниците на топлинна енергия в земните недра и разпределението на температурата в земните слоеве. В разговорния език думата геотермия е по-популярна като процес на извличане на топлинна енергия от земните недра чрез термопомпите и използването на тази енергия за отопление на сгради.

Геотермална енергия е топлинната енергия, съдържаща се в земните недра. Просмукваните през земната кора води слизат към центъра на земното ядро и се нагряват до високи температури от горещите скали. Една част от загрятите води се издига обратно до земната повърхност във вид на горещи извори и гейзери. Друга част от водите остават затворени под повърхността. Тези горещи води образуват
т. нар. геотермални резервоари – екологично чисти неизчерпаеми източници на геотермална енергия. Практически земната кора представлява неизчерпаем източник на топлина и спада към т. нар. възобновяеми енергийни източници. Важно е да се знае, че температурата на земната кора на дълбочина 3 метра е около
12-16 °С. При това тази температура остава постоянна независимо от сезона!

Във виртуалното пространство на Multiclima може да намерите различни видове термопомпи на много добри цени. Те извличат топлината от почвата, въздуха или водата. Съответно термопомпите, които извличат топлината от въздуха работят с аеротермална инсталация, а тези с вода – хидротермална инсталация.

Много домове, големи индустриални предприятия, по-малки офиси и бизнес сгради се отопляват през студените дни и охлаждат през топлите именно с такива термопомпите, които може да немерите на ниска цена в Multiclima.bg.

Предимството на всички термпомпи, които Мултиклима ЕООД предлага, е лесната инсталация на машините. Сплит системата може да се изгради в малки терени и дава възможност да се възползвате от безплатната и неизчерпаема природна енергия за отопление и охлаждане на дома Ви.

Потърсете ти за повече информация на телефонен номер +359/ 2 943 39 63. Адресът, на който се намира техния офис, е гр. София 1505, ул. Йоаким Груев 13.